شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Monday, March 21, 2005  

تغییر می کنم، ‍پس هستم.

posted by Nightly | 12:57 AM


Monday, March 07, 2005  

احمد حسيني، مدير كل اداره امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور :
سی هزار افغانی در دانشگاه ها و۳۵۰هزار نفر از آنان در مدارس ايران تحصيل كرده اند.


محسن مخملباف در نامه به کوفی عنان:
اما بگذاريد سواي از گزارش هاي رسمي، به عنوان انتقاد از خود اعتراف كنيم كه در سرزمين ما كه از انبوه دانشگاه ها دچار تورم شده، هنوز ۷۴۶ هزار نفر از كودكان و نوجوانان آواره افغان كه سال هاست به ما پناه آورده اند، در بي سوادي مطلق به سر مي برند. چرا شما كه دبيركل سازمان ملل هستيد، از دولت ايران و پاكستان نمي خواهيد تا در هر كلاس دبستان ـ دبيرستان و دانشگاه، حداقل يك صندلي را براي آموزش افغان ها اختصاص دهند؟ تا در توسعه انساني افغانستان گام اساسي را برداشته باشند. و هنگامي كه باز مي گرديد چرا از امريكا نمي خواهيد كه فقط يك دلار بيشتر از آنچه در بمباران افغانستان هزينه كرد، در آبادي افغانستان صرف كند؟

نامه محسن مخملباف به آقاي خاتمي (رئيس جمهور ايران) دربارة عواقب دهشتناك بيرون راندن مهاجرين افغان از ايران:
ملت ايران پس از تحمل هزينه هاي يك ميهماني ۲۰ساله، ناگهان خسته شده و ميهمان افغان خود را بدون در نظر گرفتن ابعاد انساني ـ سياسي آن بيرون مي ريزد.

posted by Nightly | 6:46 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License