شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, April 20, 2003  

قوه قضائيه، شمعهاي كيك تولد سينا مطلبي را فوت مي كند!

1- اگر كاريكاتوريست بودم، بازجوهاي قوه قضائيه را مي كشيدم كه با وقاحت به جاي ماني كوچك، شمع هاي كيك تولد سينا مطلبي را فوت مي كنند.
فرناز قاضي زاده، روزنامه نگار جوان، فرزند يكي از پيشكسوتان و اساتيد روزنامه نگاري ايران و همسر و همكار سينا مطلبي، در وبلاگش مي نويسد : ((ماني حسابي مريض است و من هم.امشب تولد سيناست و او پيش ما نيست.)) شايد بد نباشد خانم قاضي زاده، با استفاده از وبلاگشان خبرهاي مربوط به سينا را روزآمد كرده به اطلاع هموطنان و نهادهاي مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاران برسانند.

2- عليرضا طاهري گزارشگر راديو فردا از سينا مطلبي و بازداشت وي گزارش مي دهد. اين گزارش كه ظاهرا كمي با عجله تهيه شده، اشاره اي به يادداشت كوتاه اين روزنامه نگار جوان ( در ارتباط با احضارش به اداره اماكن) در وبلاگش نمي كند و از قول همسر سينا خبر از انتقال او به مكاني نا معلوم مي دهد.

3- وبلاگ سينا مطلبي، روزنامه نگار جوان كه در روز تولدش استارت شهرت فراگير و حرفه ايش زده شد و خبر بازداشتش صدرنشين خبرها در پهنه اينترنت گشت، شاهد همدردي و عكس العمل هموطنانش از سراسر دنياست. با هم آخرين نظرخواهي وبلاگ سينا را بخوانيم و ببينيم چگونه او امروز بر دوش هموطنانش نشسته و آنان گلهاي احترام را بر گردنش مي نهند. ( نظرخواهي وبلاگ سينا مطلبي پس از خبر بازداشت او)

ظاهرا امروز سيستم نظرخواهي(enetation) كار نمي كند.

posted by Nightly | 6:54 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License