شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Friday, April 04, 2003  

استمداد يك بيمار كليوي!
چطور مي توانم آدرس ايميلم را به نوار باريك سمت راست صفحه اضافه كنم؟ وبلاگم را چطور مي توانم معرفي كنم؟ نظر خواهي را چطور ميشود راه انداخت؟ اينها سوالهايي هست كه وقتي تنها ترين وبلاگ نويس دنيا باشي، جوابش را به آساني پيدا نمي كني! جالب اينجا هست كه هنوز حتي يكي وبلاگ نويس ايراني را از نزديك نديده ام!فكر هم نمي كنم تا 10-20هزار كيلومتري من، هيچ وبلاگ نويس فارسي زباني زندگي كند! خواننده هم ظاهراُ هنوز ندارم، مگر اينكه كسي شانسي پيدايم كند.
هنوز هم از شر اين نثر رسمي خبري راحت نشدم! سعي مي كنم خودموني بنويسم. :)
آدرس ايميل من‌: Roozgar@hotmail.com

posted by Nightly | 10:41 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License