شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Wednesday, April 09, 2003  

ادامه- سالن 6، سيد داور نبوي..، حمايت از نويسندگان و باقي قضايا!
مي خواستم يك يادداشت مفصل در ارتباط با سالن6 بنويسم ولي اگر همين حالا حركت نكنم به قطار نمي رسم! اما دلم نمي آيد قبل از رفتن،
يادآوري نكنم كه :
اولين، ساده ترين و دموكراتيك ترين راه حمايت مادي و معنوي از نويسندگان، اهالي قلم، منتقدان و .. خريد آثار مكتوب آنان و مطالعه آنهاست. آهاي عزيزاني كه در ايران هستيد! بجنبيد به سمت خيابان انقلاب - روبروي دانشگاه تهران! نبينم كتابهاي كامبيز كاهه، ساير عزيزان دربند يا تحت فشار در قفسه هاي كتابفروشي ها خاك بخورد!
× راهي براي خريد الكترونيكي كتابهاي مربوطه از ايران وجود دارد يا شيوه سنتي پست تنها راه ممكن هست؟

posted by Nightly | 1:02 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License