شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Friday, April 04, 2003  

راستي، نام اين وبلاگ :
شب بود، ماه پشت ابر بود...
هست. نمي دانم چطور بايد اين نام را آن بالا نوشت. صبر، سحر نزديك است. خواهي آموخت روزگار!

posted by Nightly | 11:14 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License