شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Wednesday, April 09, 2003  

ياسمن صوفي آزاد شد يا نه؟
اين خانم كوچولوي ريزه ميزه، دوباره آزاد شده يا نه؟ واقعا خجالت داره.. يعني عمود خيمه انقلاب اينقدر شل شده كه چند تا منتقد/مترجم سينمايي مي تونن بهش ضربه بزنند؟ راستي، مگر اين انقلاب، سال 57 نبود؟ پس چرا اين خيمه رو با اون عمودهاش تا حالا نگذاشتند توي موزه؟ ياد يكي از اساطير روم باستان افتادم، اما چون نوشته قبليم ادامه داشت نمي نويسم!

posted by Nightly | 12:06 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License