شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, April 20, 2003  

يادآوري به خودم...
يادآوري بسيار مهم به خودم و به همه دوستان سينا مطلبي:
قبل از هر اقدامی( و قبل از گوش دادن به نسخه هاي پيچيده شده از طرف تلويزيون هاي لوس آنجلسي و ...) با خانواده سينا مطلبی مشورت کنيد. صلاح و شرايط سينا را آنها بهتر از هر کسی می دانند. تجربه در اين موارد نشان داده كه در صورت عدم مشورت با خانواده عزيزان تحت فشار يا وکيل مدافع آنها ؛ هر حرکتی (هرچند با نيت مثبت) ميتواند باعث ايجاد مشکل برای اين عزيزان شود. حتما با خانواده اش تماس بگيريد و قبل از هر اقدامي، مورد را به آنان اطلاع دهيد و نظرشان را جويا شويد. اگر سكوت به نفع سينا است با هم سكوت مي كنيم. سپاس و درود بر شما

posted by Nightly | 9:34 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License