شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Monday, April 21, 2003  

ايميل يك روزنامه نگار اروپايي
يك روزنامه نگار برجسته [...] و عضو ارشد انجمن روزنامه نگاران [...]، در پاسخ به ميلي كه برايش در ارتباط با بازداشت سينا مطلبي فرستادم، ايميلي نوشتند
كه بخشي از آن را در اينجا مي آورم :
[.......................................................................]

ترجمه : [...]
گفتني است تخصص ايشان[..........] به دليل تمايلش به سفرهاي مجدد به ايران و ترس از ممنوعيت ورود دوباره، تاكنون موفق به كسب اجازه ترجمه نوشته هايش به فارسي نشدم.
پ.ن - با توجه به ايميل نويسنده نامه فوق از عراق و نيز تذكر بجاي يكي از همكارانشان، متن نامه، ترجمه و بخشي از جزئيات مربوط به ايشان، حذف شد! مرحبا به وضعيت آزادي بيان در كشور ما كه حتي روزنامه نگاران اروپايي را هراسان مي سازد!!!!! :(

posted by Nightly | 9:23 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License