شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Tuesday, April 22, 2003  "گزارشگران بدون مرز" وبلاگها را جدي مي گيرد!
روز دوشنبه اول ارديبهشت ماه - روز تعطيل رسمي در اروپا- گزارشگران بدون مرز اطلاعيه اعتراض به بازداشت "سينا مطلبي" (نويسنده وبلاگ روزنگار) را روي سايت خودش قرار داد.اين حركت ستودني نه تنها حاكي از عكس العمل سريع و كارساز نسبت به بازداشت يك روزنامه نگار/وبلاگ نويس است، بلكه نشان از جدي گرفتن وبلاگهاي فارسي زبان توسط نهادهاي مستقل و مدافع حقوق بشر و آزادي بيان دارد.

وقتي حسين درخشان (روزنامه نگار و نويسنده وبلاگ "سردبير : خودم") پديده ء وبلاگ را به جوانان ايراني معرفي نمود، شايد هيچوقت پيش بيني نمي كرد كه دست به معرفي يك شاهراه ارتباطي چند سويه و يك رسانه شخصي مستقل و فرا مدرن زده، بزودي صدها وبلاگ فارسي زبان از گوشه و كنار دنيا در پهنه اينترنت سبز مي شود و بسياري از نويسندگان و روزنامه نگاران ساكن ايران يا خارج مرزها همگام با جوانان نوقلم، صاحب وبلاگ خواهند شد. استارتي كه حسين درخشان - پدر وبلاگ نويسي معاصر- زده بود، در مدتي كوتاه به يك حركت فراگير بدل شد بطوريكه امروز بسياري از جوانان تهراني و ساكن شهرستانهاي بزرگ بجاي شماره تلفن، آدرس وبلاگ رد و بدل مي كنند. اغراق نيست اگر بگوييم جوانه زدن و رشد پرسرعت وبلاگهاي فارسي در اينترنت، كم اهميت تر از "شناخته شدن خود پديده اينترنت" در ايران نيست.
به نظر مي رسد بازداشت سينا مطلبي (با وجود دردناك بودنش) نقطه عطفي بر تاريخ وبلاگ نويسي و بر عرصه رسانه هاي مدرن در ايران باشد. نگاهي به سايتها و وبلاگهاي ايراني (كه با بازداشت "سينا" در اقدامي هماهنگ به اين حركت غيرقانوني قوه قضاييه معترض شدند، نهادهاي مدافع حقوق بشر را خبر كردند و همچنين در عرض يك روز موفق به جمع آوري هزار امضاي اينترنتي از سراسر دنيا گشتند) بخوبي منعكس كننده اين نقطه عطف است.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعيه اي كه در اعتراض به بازداشت سينا مطلبي منتشر كرده، بوضوح به كنكاشهايي كه "مطلبي" در وبلاگش براي آزادي بيان انجام داده اشاره مي كند. اين نهاد در يك اقدام بي سابقه ديگر، متن كامل خبر احضار سينا مطلبي به دادگاه از وبلاگ "شب بود، ماه ابر بود..." و نيز يادداشت حسين درخشان در " سردبير: خودم" با تيتر ((سينا مطلبي بازداشت شد)) را در سايت فارسي خود قرار مي دهد. ظواهر امر نشان مي دهد كه گزارشگران بدون مرز كه در زمينه "اينترنت و محدود كنندگان آن" هم فعاليت مي كند، قدم نخست را به سمت وبلاگ نويسان ايراني و جدي گرفتن آنها برداشته است. آيا اين اقدام تحسين برانگيز گزارشگران بدون مرز، نشانه حمايت از حقوق انساني وبلاگ نويسان به عنوان "نويسندگان رسانه هاي مدرن" در موارد بروز خطر جاني يا فشار به منظور سانسور دارد؟ آيا در صورت بروز حادثه اي مشابه براي وبلاگ نويسي ديگر، گزارشگران بدون مرز، عكس العملي نشان خواهد داد؟
به نظر مي رسد پاسخ پرسشهاي فوق، مثبت باشد. كافي است سري به سايت اينترنتي Reporters sans frontiers بزنيد و مطالب بخش اينترنت اين مدافعان كوشاي راه آزادي بيان را بخوانيد. گزارشگران بدون مرز در اين صفحه، بازداشت سه مرد و يك زن از مالديو در ارتباط با فعاليتشان در اينترنت و دستگيري و زنداني شدن يك كاربر اينترنت چيني را كه بيست و دو ساله است، محكوم مي كند. ( همچنين بخوانيد : مطالب مربوط به اينترنت و وضعيت آن در ايران از همين سايت)
در پايان لازم به ذكر است كه در حال حاضر "گزارشگران بدون مرز" يكي از معدود نهادهايي است كه موجوديت وبلاگهاي فارسي زبان را به رسميت شناخته با حمايت رسمي خويش هزينه محدودكنندگان اين رسانه مدرن را افزايش مي دهد.

لينكها :
1- گزارشگران بدون مرز - صفحه اصلي سايت
2- گزارشگران بدون مرز - سايت فارسي
3- لينك سايت فارسي گزارشگران بدون مرز به مطلب وبلاگ " سردبير : خودم"
4- لينك سايت فارسي گزارشگران بدون مرز به يادداشت وبلاگ " شب بود، ماه پشت ابر بود..."
5- گزارشگران بدون مرز - صفحه مربوط به اينترنت

posted by Nightly | 7:16 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License