شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, April 06, 2003  

نامه اي از يك نويسنده مقيم ايران
مدتي پيش، ايميلي از استاد عزيزم - كه نويسنده و محققي برجسته و ساكن ايران هستند - دريافت كردم. اين نامه كه فرياد دردهاي مشترك بسياري از نوانديشان مقيم ايران است، مرا به شدت متاثر كرد. بارها و بارها اين نوشته را خواندم و در سكوت سرد غربت، اشك ريختم. بزودي بخشهايي از اين نامه را (با كسب اجازه از خود ايشان) با هم مي خوانيم.

posted by Nightly | 4:55 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License