شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Tuesday, April 08, 2003  

يك تشكر خشك و خالي!
تشكرهاي خشك و خالي، از آن دسته تشكرهايي هستند كه هيچوقت انجام نمي شوند. اما گاهي كه زور نويسنده زيادتر است، مجبورند انجام شوند:
اي دوست نازنيني كه با وجود مشغله زياد و خستگي، در نوشتن نام وبلاگ، بالاي اين صفحه و مشكلات فني ديگر ياريم كردي، تشكر خشك و خالي من را بپذير!

× به نظر شما قلم قويتر است، يا جرج دابليو بوش؟


posted by Nightly | 1:02 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License