شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Monday, April 14, 2003  

آهوي سه گوش و شهسوار تنهايش...
از شهسوار تنهاي عزيز كه يادداشت ‹شب بود، ماه پشت ابر بود› با تيتر us imperialism on tour را - كه چند روز پيش نوشته بودم - در شماره اين هفته آهوي سه گوش - اجتماعي آوردند، سپاسگزارم. نوشته آرزو... را همينجا تقديم ميكنم به اين آهوان تيزپا..
همينطور از همه نازنينهايي كه نظرهايشان را در نظرخواهي و ايميلها نوشتند، ممنون هستم. به ويژه همزبان افغاني ما كه ايميلي بسيار زيبا و شيرين برايم فرستاد و دوست ناديده ام مينا از ايران، كه ايمليش به شدت منقلبم كرد. :(
دستان گرمتان را مي فشارم.

posted by Nightly | 3:28 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License