شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Monday, April 14, 2003  

به جمعيت نگاه مي كنم. همه از دور كه همديگه رو مي بينن، لباس و كفش و قيافه يا سگهاي هم رو مطالعه مي كنن. حتي چشم در چشم ميشن .. به نزديك هم كه ميرسن، چشماشون رو از هم مي دزدند، انگار مي خوان به هم بگن : مزاحم نميشم، به راهت ادامه بده!

posted by Nightly | 9:14 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License