شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, April 20, 2003  

احضار سينا مطلبي (روزنامه نگار) به اداره اماكن
سينا مطلبي، روزنامه نگار امروز عصر به اداره اماكن احضار شد.

آقاي سينا مطلبي در وبلاگ شخصي اش (وبگرد) از احضار به اداره اماكن طي يك تماس تلفني خبر داد. بر اساس خبر ايشان، اين اولين باري است كه به اداره اماكن احضار مي شود. سينا مطلبي، در ادامه فاش ميكند كه در چهار ماه گذشته چندين بار به مجمتع قضايي ارگ احضار شده در دفتر عمليات قضايي مورد بازجويي قرار گرفته است. نامبرده از پرونده اي مي نويسد كه در اين مدت تشكيل شده و علاوه بر مقالات مطبوعاتي در روزنامه حيات نو، مصاحبه هاي او با راديوهاي خارجي و مطالب وبلاگش را شامل مي شود. حكم احضار اين روزنامه نگار را آقاي قاضي جعفر صابري ظفرقندي رئيس شعبه 1610 (مجتمع قضايي ويژه مستقر در فرودگاه مهرآباد) صادر كرده بود. گفتني است قاضي صابري ظفرقندي تا كنون رياست محاكم جنجالي اي چون دادگاه سيامك پورزند، روزنامه نگار 72 ساله را بر عهده داشته كه روند قضايي و شرايط حاكم بر بازجويي ها و نحوه نگاهداري از پورزند با وجود بيماري و كهولت به شدت از جانب نهادهاي مدافع حقوق بشر و سازمانها و انجمنهاي صنفي دفاع از روزنامه نگاران محكوم شد.
سينا مطلبي، خبرنگار روزنامه حيات نو در ماههاي گذشته از طريق ارتباطات و نيز وبلاگش با اطلاع رساني مداوم، بازداشت دوست و همكارش عليرضا اشراقي و نيز نويسندگان و منتقدان سينمايي را مسئولانه پيگيري مي كرد. همچنين يكي از يادداشت هاي وبلاگي او در ارتباط با كم توجهي انجمن صنفي مطبوعات در پشتيباني از عليرضا اشراقي، موجب پاسخ اعضاي رده بالاي انجمن صنفي در قسمت نظرخواهي وبلاگش شد و بسياري معتقدند كه مقالات و اطلاع رساني هاي مداوم اين روزنامه نگار جوان، نقش بسزايي در آزادي عليرضا اشراقي و ديگران داشته است. سينا مطلبي شايد اولين بلاگر ايراني است كه در مورد محتواي وبلاگش مورد بازجويي قرار مي گيرد. پيشتر محمد جواد طواف (نويسنده وبلاگ رنگين كمان) احضار و بازداشت شده بود اما ظاهرا اين بازداشت به مسائلي به غير از وبلاگش مربوط مي شد.
احضار و بازجويي از سينا مطلبي به عنوان يك روزنامه نگار و البته بلاگر، مي تواند زنگ خطر شناسايي و كنترل وبلاگها از جانب سيستم قضايي جمهوري اسلامي باشد. اهميت وبلاگ به عنوان يك ابزار مدرن ارتباطي تا بدانجاست كه امروز براي اولين بار در تاريخ مطبوعات ايران، يك روزنامه نگار بطور مستقيم و بدون واسطه خبرگزاريها و نشريات (همزمان با احضار به اداره اماكن) - خود- اين خبر را در رسانه شخصي اش درج ميكند.

posted by Nightly | 1:48 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License