شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, April 20, 2003  

بازداشت سينا مطلبي، اعلاميه گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز( سايت فارسي)، كه همواره با پايمردي، اطلاع رساني بجا و مداوم يار و پشتيبان روزنامه نگاران ايراني ( و تمام روزنامه نگاران دنيا) بوده، در حال تهيه اعلاميه اي در ارتباط با بازداشت سينا مطلبي روزنامه نگار جوان ايراني است. اين سازمان كه سالهاست بطور مستمر دفاع از آزادي مطبوعات و روزنامه نگاران زنداني را بر مبناي اصل 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر برعهده گرفته، به عنوان انجمني عام المنفعه و مردمي شناخته شده است. بر اساس اخبار رسيده، اعلاميه گزارشگران بدون مرز در محكوميت بازداشت سينا مطلبي، در ساعات اوليه فردا منتشر خواهد شد.
شايان ذكر است كه اين نهاد مردمي، ايران را بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه خوانده است و سيد علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي را يكي از چهل و هشت مقام دولتي در جهان برميشمارد كه دشمن آزادي مطبوعات هستند.

posted by Nightly | 4:02 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License