شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Monday, April 21, 2003  

سايت هاي : اخبار روز، ايران امروز و مهديس و عملكرد حرفه اي!
توجه : زياد جدي نگيريد!
سايت رويداد در خبري، دو پاراگراف از مطلبي را كه ديروز نوشته بودم و در خبر نامه گويا هم منتشر شد ، بدون ذكر نام وبلاگ آورده و فقط به "يكي از نويسندگان وبلاگ" اشاره كرده اند. همينطور سايت خبرنامه اميركبير(Akunew) هم عين يادداشت را بدون ذكر منبع، به عنوان خبر خودش آورده است! پس از آن، سايت اخبار روز (Iran-khabar.de) اين يادداشت بنده را از قول خبرنامه اميركبير نقل مي كند!! سپس نوبت مي رسد به سايت اينترنتي ايران امروز (Iran-emrooz.de) كه زحمت برداشت دو- سه پاراگراف را بدون ذكر منبع (دست كم نام خبرنامه گويا) به خودشان مي دهند و حتي از گيومه هم به عنوان نقل خبر استفاده نمي كنند. سپس سايت مهديس شتابان از راه ميرسد و يادداشت را بطور كامل ولي به نام وبلاگ رنگين كمان مي آورد! (البته آقاي طواف، منبع متن را ذكر كرده اند و ظاهرا" مهديس جا انداخته)

+ نام رويداد و خبرنامه اميركبير را در تيتر نياوردم، چون رويداد و Aku هستند و در ايران هستند و آنجا فشار است و شب است و ماه پشت ابر است و گله اي نيست. اما دوستان عزيز مقيم خارج، چه وقت مي خواهند ملزومات اوليه خبرنويسي و البته اخلاق حرفه اي را بياموزند؟

posted by Nightly | 2:07 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License