شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Monday, April 21, 2003  

اعتراض جانانه گزارشگران بدون مرز به بازداشت سينا مطلبي

سازمان گزارشگران بدون مرز، در اطلاعيه اي كه امروز ( دوشنبه - اول ارديبهشت) با وجود تعطيلي رسمي در اروپا (عيد پاك) روي سايت "Reporters Sans Frontiers" قرار گرفت، خواستار آزادي فوري سينا مطلبي و ده روزنامه نگار ديگر زنداني در ايران شده است:
((روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود " اين دستگيری در آستانه ی صدور رای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ايران، نشانه بي اعتنايي اين کشور به موازين حقوق بشر است، نتيجه اين رای هر چه باشد، رژيم جمهوری اسلامي برای اين دستگيری ها خود سرانه ، دير يا زود بايد حساب پس دهد." ))
گزارشگران بدون مرز در ادامه مي افزايد : ((سينا مطلبي در پي توقيف روزنامه ی حيات نو و دستگيری عليرضا اشراقي و موج دستگيری روزنامه نگاران سينمايي در روزنگارش به دفاع از آزادی همکاران زنداني خود پرداخته بود. انتقاد از سکوت بخشي از اصلاح طلبان در رابطه با اين دستگيری ها و روشنگری اش در باره ي خودسرانه و غير قانوني بودن دستگيری ها توسط قوه قضاييه، خشم بسياری را برانگيخته بود.وی در چند ماه گذشته در رابطه با دفاع شجاعانه اش از آزادی بيان و روزنامه نگاران زنداني بارها توسط قوه ی قضاييه احضار شده بود. در آخرين احضار توسط اداره اماکن به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي از طريق اقدامات هنري" بازداشت گرديده است. ))
شايان ذكر است كه انتشار اطلاعيه فوق الذكر، حكايت از اهميت وضع روزنامه نگاران تحت فشار در ايران براي نهادهاي مستقلي چون گزارشگران بدون مرز دارد و انتشار اين اطلاعيه مسلما" عكس العمل بسياري از نهادهاي معتبر مدافع حقوق بشر، خبرگزاريها و نشريات و سايتهاي صاحب نام اينترنتي را از آغاز روز كاري اروپا (فردا) برخواهد انگيخت. جا دارد محافظه كاراني كه بدون توجه به اوضاع بين المللي و منطقه اي هر روز حلقه را بر انديشمندان و روزنامه نگاران تنگتر مي كنند و پرداخت تاوان اعمالشان را به گردن مردم ايران مي اندازند، دست كم به عاقبت خويش بيانديشند.

متن اطلاعيه به فارسي ( 1 و 2 )
متن اطلاعيه به انگليسي ( - )
متن اطلاعيه به فرانسه ( -‌ )

posted by Nightly | 7:14 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License