شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, May 04, 2003  

حسين نوش آذر :‌
به سينا مطلبي سيلي نزنيد!

هر وبلاگى كه از ترس بسته شود يا به روز نشود، هر مجله اى كه در اين حلقهء سربسته تا ديروز انتشار مى يافت، اگر از ترس تعطيل شود، به منزلهء يك سيلى است كه به گوش سينا مطلبى مى نوازند. سينا مطلبى را تنها نگذاريم و همچنان بنويسيم. رويدادهاى زندگى روزانهء من و شما يك اعتراض موثر است به آن انگشت تاديب و دلالت. ما هستيم و مى نويسيم و اين صداى ماست.

متن كامل يادداشت آقاي نوش آذر

يادآوري - امروز (يكشنبه - 4 مي ) گفتگو با آقاي "رضا معيني" نماينده گزارشگران بدون مرز، در Pal Talk

posted by Nightly | 6:54 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License