شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Thursday, May 08, 2003  

روزنامه هلندي ان ار سي :
در ايران وبلاگ هم تابو است!

گزارش امروز صفحه اول روزنامه مشهور و پر تيراژ هلندي (NRC Handelsblad)، به بازداشت سينا مطلبي و وضعيت مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران اختصاص يافت. توماس اردبرينك (Thomas Erdbrink) در اين گزارش خبري، بهار ايران را پايان يافته مي بيند.

(( دفترچه خاطرات سينا مطلبي در روز بيست و يكم آپريل بسته شد.” فردا بايد به دادگاه مراجعه كنم.” اين آخرين جمله روزنامه نگار مقيم تهران در وبلاگش بود.))
نويسنده گزارش با اشاره به احضارهاي چهارگانه سينا مطلبي و بازداشت وي در شب تولد سي سالگي، به وب سايت سينا (روزنگار) مي پردازد كه در آن از اجتماع، رسانه ها و سياست نوشته مي شد. وي در ادامه مي افزايد : (( مقامات دولتي به سينا توصيه كرده بودند كه كارش را متوقف كند ولي او دست از نوشتن نكشيد و به عنوان روزنامه نگاري كه زمستان را در مطبوعات توقيف شده اصلاح طلب تجربه كرده بود، اينترنت را آخرين امكان براي نشر عقايدش يافت.))

توماس اردبرينك در ادامه از فراز و نشيب مطبوعات در ايران پس از انتخاب رياست جمهور
اصلاح طلب – محمد خاتمي- و پايان يافتن حيات اين روزنامه ها توسط روحانيوني كه بر مسند قدرت نشسته اند مي نويسد و خبر تعطيلي بيش از نود نشريه در ايران را به خوانندگان هلندي مي دهد :
(( تا به امروز بيش از نود نشريه توقيف و پاي روزنامه نگاران بيشماري به زندان ها باز شده است. بهار ايران به پايان رسيد! ))

وي در ادامه مي افزايد : (( مطلبي كه هر بار پس از بسته شدن روزنامه اش بيكار شده بود، از زمين بازي خارج نشد. او طعم آزادي را چشيده بود و به هيچ روي قصد جازدن نداشت. سينا از يكسال و نيم پيش، به محض اينكه به وجود پديده اي بنام وبلاگ پي برد، شروع به نوشتن وبلاگش كرد و “ روزنگار” يك موفقيت بزرگ بود.))

گزارشگر اين روزنامه پرتيراژ هلندي، به جستجوي جز به جز آپارتمان كوچك سينا و همسرش توسط عده اي لباس شخصي و به همراه بردن كامپيوتر، ديسكتها و دست نوشته هاي سينا، با حضور خودش، اشاره مي كند و مي نويسد :
(( يك شيشه ويسكي كه از آن براي نوشيدن آب استفاده مي شد، مورد توجه لباس شخصي ها قرار گرفت. فرناز همسر سينا مي گويد :“ آنها مي خواستند بدانند كه اين شيشه از كجا آمده؟ من اين را چگونه بايد بدانم؟” در جمهوري اسلامي ايران، نوشيدن الكل ممنوع است و داشتن الكل يكي از موارد اتهام اين روزنامه نگار است. همچنين وي در اولين جلسه دادگاه به “ اقدام عليه امنيت ملي” توسط وبلاگش محكوم شد.))

توماس اردبرينك در پايان اين گزارش خبري به بازداشت روشنفكران و منتقدان سينمايي در سال گذشته و به بازجويي هاي آنان در ارتباط با زندگي شخصي، روابط و تماسشان با سيامك پورزند مي پردازد و چنين مي افزايد : (( فريدون ژورك، فيلمساز ايراني در خانه اش پس از بدار آويخته شدن پيدا شد. او چند ماه قبل، مخفيانه از مقامات ايراني كه در امارات دبي جشن گرفته بودند،‌ فيلمبرداري كرده بود. علت اين مرگ خودكشي اظهار شد.

آخرين تماس فرناز مطلبي با همسرش دو روز پيش بود. سينا حالت عادي نداشت و در ارتباط با بازداشتهاي بيشتري هشدار داد. “ فرناز! فكر مي كنم كه تمام زندگيم را تغيير خواهم داد. ديگر نخواهم نوشت. اين براي ما بهتر است.” ))

posted by Nightly | 12:41 AM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License