شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Saturday, June 28, 2003  

مشكل بلاگ اسپات

ظاهرا سيستم اديت در وبلاگهاي بلاگ اسپات تغيير كرد. اين تغيير باعث ايجاد مشكلاتي شد كه با راهنمايي بهترين خانوم سوسكه دنيا : سوسكي عزيز حل شد.

تنها مشكل اين است كه نوشته هاي فارسي در اديتور بلاگ اسپات، از چپ به راست نوشته مي شوند و همينطور نوشتن متن انگليسي در ميان نوشته هاي فارسي امكان پذير نيست. بهرحال اميدوارم مشكل تايپ فارسي و همينطور سيستم نظرخواهي وبلاگم برطرف شده باشد. راستي، ممكن هست بزودي چهره وبلاگم تغيير كند.

كساني كه در تنظيم سيستم جديد بلاگر مشكل دارند به وبلاگ آبنوس مراجعه كنند...

در آينده نزديك در همين وبلاگ:

يك- مصاحبه با علي راقد - روزنامه نگار و نويسنده الجزايري در مورد وضعيت مطبوعات در كشورش ( روزنامه نگاران ششلول بند!)

دو- مصاحبه با چند روزنامه نگار-نويسنده صاحب نام هلندي در ارتباط با وضعيت ايران و خاطرات سفرشان به ايران

سه - چند جوان هلندي در گفتگويي با نويسنده اين وبلاگ، از زندگي و آرزوهايشان مي گويند، از شناختشان نسبت به ايران صحبت مي كنند

چهار- عكس هايي از يك فتوژورناليست عراقي

زمان دقيق انتشار اين گفتگوها بستگي به مشغوليتهاي كاري و شخصيم دارد.

پ.ن- علتن هب يان طخ رعبي هك ما اب نا افسري نمي ونسيم. صادق هدايت يباچره تراس گي متف!

posted by Nightly | 2:40 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License