شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Saturday, July 12, 2003  

ح م ا م

به نظر مي رسد كه حمام مكان خيلي مهمي باشد. اگر به تاريخچه حمام بنگريم، صداي ارشميدس را مي شنويم كه اوركا! اوركا! گويان، باسن برهنه و بدون لنگ از گرمابه بيرون دويد و موجبات خشنودي علم فيزيك را فراهم آورد. گرجي خانم هم اگر چايي شيرينش را در نعلبي دور طلائيش نوشيده باشد و شما درست همان موقع كنارش نشسته باشيد، برايتان از گوشه هاي خفن تاريخ مبتني بر حضور اجنه در حمام ها، با كمر به بالاي انسان و كمر به پايين چهارپايان، پرده برداري مي كند. ( اينكه چرا گرجي خانم اصرار داشته كه كمر به پايين جن ها مثل چهارپايان است، به علم تاريخ مربوط نمي شود). اميركبير بيچاره را هم در حمام فين كاشان ترور انقلابي كردند. مسعود كيميايي -فيلمساز متعهد- برادر قيصر را زير دوش حمام، در فيلمش به قتل مي رساند و از آن هم مهمتر سعيد امامي در حمام، زمينه هاي شهادت خودش را فراهم آورد. (رجوع كنيد به به آقاي دكتر نوري زاده، نشد هم اكبر گنجي مي داند..)

اگر در ايران تحصيل كرده باشيد احتمالا” توسط دبيران پروشي- تربيتي، تعليمات اسلامي، قرآن و معارف از دبستان تا دانشگاه مكررا” در مورد لزوم اصلاحات همه جانبه اعضاء خاص بدن در حمام يا گرمابه عمومي، طرز استفاده از كرم نظافت 110( بعدها پليس تهران هم به همين نام مفتخر شد)، اجتناب اكيد از استمناء، غسل ترتيبي و ارتماسي جنابت و احيانا” ضرورت بسمه الله گفتن در صورت مشاهده جن و شيطان رجيم، لزوم ستر عورت از محارم پس يا پيش از استحمام ارشاد شده ايد.

بسياري از شاهكارهاي معاصر چون استاد اندي يا سندي، نخستين بار در گرمابه عمومي استان خوزستان به كشف دو دانگ از صداي خود نائل شدند. مي گويند اندي و سندي هردو به يك گرمابه رفت و آمد داشتند و سه دانگ اندي مي گذاشت و سه دانگ سندي كه جمعا مي شد دو دانگ، چهار دانگ بقيه اش را هم ايرانيان مهربان مقيم لس آنجلس بعدا” تقديم اين هنرمندان نمودند.

از آنجايي كه هر حمامي يك پنجره دارد، چهل و پنج درصد امكان دارد پشت اين پنجره، چشماني نظاره گر حمام كردن زني باشد. مرد ايراني در طول تاريخ، همواره خستگي ناپذير و پايمردانه، از ژرفاي ادبيات و شعر تا پهناي خيابانهاي تهران و تنگناي شهرستان به چشم چراني اشتغال داشته است. نگاه كنيد به خسروي هيز كه شيرين را هنگام آبتني ديد مي زند..

با توجه به اينكه بسياري از سرويس دهنده هاي اينترنتي ايراني، دسترسي به وبلاگهاي بلاگ اسپات را بسته اند، به نظر مي رسد آقايان سانسورچي هم نياز به يك استحمام اساسي دارند كه بوي تعفن قيچي هايشان همه جا را برداشته است.

posted by Nightly | 12:30 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License