شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, July 20, 2003  

ديالوگ: نظرخواهي يادداشت "دموكراسي؟ چگونه؟!"

قسمتي از نظرات دوستان را (كه گفتماني خواندني است) مي آورم:

‏ٌ‏‎ٌ‏«سوسكي : آی گفتی، روزگار جان! بقول مظفرالدين شاه در فيلم کمال الملک: «مملچت بايد همه چيزش به همه چيزش بيايد...»

«سارا: ...با تيشرت با عينک دودي...ريش يا ژل ،ترکيب افکار و جنايت هاي خوش تيپ و بي نقص ...»

«نوشي: مي دونين... فکر کنم از کوندرا خوندم اينو که نوستالژی واقعی وقتی ايجاد ميشه كه .....»

«يلدا: ... ولی از جهت ‏ديگر اگر بر اين باور باشيم که برای برقراری دموکراسی در يک کشور، اکثريت قريب به اتفاق مردم بايد مدرنگرا و نو ‏انديش باشند، راه به بيراهه رفته ايم....»

«تقي: من با يلدا شديداً مخالفم!؟! اين طرح با آگاهي و خرد سروكار داره و نه با حزبيت و حق راي كه مثلاً در مورد هندوستان مثال زديد....»

«مهشيد: ..روزگار جانم. می فهممت اما فکر می کنم اين شيوه نگاه يه مشکلی را هم به دنبال می آره..همان که بعضی ها بهش می گن خلايق هر چه لايق.....»

متن كامل نظرات دوستان : ( اينجا )

posted by Nightly | 3:17 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License