شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Sunday, August 24, 2003  

عكس خبري


( نمايش بزرگتر)

اين عكس خبري، دختر دوازده ساله اي را كه قبلا يك Bushwife بوده، در كشور سيرالئون نشان مي دهد. او وقتي كه توسط ياغيان R.U.F ربوده شد، ده سال داشت. سربازان از كودكان و زنان جوان به عنوان باربر، آشپز و برده جنسي استفاده مي كردند. زخمهاي روي بدن اين دختر ناشي از پاشيده شدن سود سوزآور است. وقتي او كه اقدام به فرار كرد، دستگير شد و براي عبرت ساير ربوده شدگان، مورد شكنجه قرار گرفت. در اولين ماههاي سال 2002، درگيريهاي "سيرالئون" پايان يافت و هزاران زن عميقا" رنج كشيده، محصول اين فجايع بشري هستند. خدمات مشاوره اي-درماني بسيار محدودي در اختيار اين زنان قرار دارد و بسياري از آنها شخصا" دست به تاسيس گروههايي زدند تا بتوانند از تجربيات يكديگر استفاده كنند.
---------------------------------------------------
عكس فوق برنده First prize singles سال2003 است.

از كتاب : World press photo
(http://www.worldpressphoto.com)

عكاس: Brent Stirton
(http://www.brentstirton.com)

posted by Nightly | 9:08 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License