شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Saturday, October 04, 2003  

Frida

جلوي كامپيوترم نشسته ام، سيگار و كاپوچينوي داغ براه هست اما نمي نويسم. موسيقي، حرف دل لرزان آدميزاد را بهتر مي زند:


پ.ن- بدليل مشكلات فني،‌ موسيقي متن فيلم Frida حذف شد..

posted by Nightly | 7:04 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License