شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Wednesday, December 29, 2004  

يك نظر (نظرخواهي مطلب «افغاني وارث ويراني»)

یک نفر
می دونین چقدر ایرانی به دست افغانیها کشته شدن ؟ می دونین چقدر زنهای ایرانی مورد تجاوز اینها قرار گرفتن ؟ از اینها چرا نمی گین ؟ اینها دوستان شما هستند ؟ که ملیتتون رو با اینها تقسیم می کنین ؟
email www

posted by Nightly | 10:51 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License