شب نوشت‌هاي يك عاشق عاقل


Thursday, July 12, 2007  

بازنشر


آقای ساسان آقایی از روزنامه اعتماد ملی، پست قبلی این وبلاگ را "بازنشر" دادند. "بازنشر" آقای آقایی بدون اجازه نویسنده یادداشت و من که مخاطب نامه بودم انجام گرفت. البته "بازنشر" آقای ساسان آقایی با تمام بازنشرهای مرسوم در رسانه‌های دنیا متفاوت است. ایشان در متن دست می‌برند، آن را تغییر می‌دهند،‌ به متن اضافه می‌کنند و آن را تحریف می‌کنند. آقای ساسان آقایی از روزنامه اعتماد ملی البته فقط به اینها بسنده ‌نمی‌کنند، ایشان از تخیل خویش نیز بهره‌گرفته از طرف نویسنده نامه و بدون اجازه او تصمیم می‌گیرند که نویسنده در نامه‌اش "به مبادله‌ها و خويشاوندي‌هاي ايراني و افغاني اشاره می‌کند." آقای ساسان آقایی به خود زحمت چک کردن تخیلاتش را با نویسنده یا مخاطب نامه نمی‌دهد. ایشان مرحمت می‌کنند و به نویسنده یادداشت خبر می‌دهند که مفتخر به "بازنشر" شده‌اند.
وبلاگ نویس عزیز،‌ ستون سیاست مجازی روزنامه اعتماد ملی به سراغ شما هم خواهد آمد. خوشحال باشید و قبل از "بازنشر شدن" یک لیوان آب خنک بنوشید.

posted by Nightly | 12:23 PM
Click
Contact
Archives
Creative Commons License